Merjenje rastlin s CROP SENSOR

Produktivnost in učinkovitost sta gesli sodobnega kmetijstva. Samo tisti, ki v teh okoliščinah uspešno gospodarijo, lahko preživijo v času nihajočih trgov in negotovih političnih razmer ter trajnostno varujejo podlago za prihodnje generacije.

Merjenje rastlin s CROP SENSOR

Produktivnost in učinkovitost sta gesli sodobnega kmetijstva. Samo tisti, ki v teh okoliščinah uspešno gospodarijo, lahko preživijo v času nihajočih trgov in negotovih političnih razmer ter trajnostno varujejo podlago za prihodnje generacije.

CROP SENSOR.

Orodje CROP SENSOR vam omogoča optimiziranje vnosa gnojila, regulatorjev rasti ali fitofarmacevtskih sredstev za različne sorte rastlin. Optimalna oskrba z dušikom vpliva na kvaliteto in količino pridelka. Porablja se le potrebna količina sredstev, kar pomaga varčevati z viri.

Krog natančnega kmetijstva. Glede na potencial površine.

Doseganje ekonomsko pomenljivega maksimalnega pridelka je cilj vsakega kmeta. Pomembno je upoštevati in naravne danosti vsake posamezne površine in ustrezno obdelati podlago.

Med najbolj uveljavljenimi uporabami za delne površine so:

  • Gnojenje tal
  • Gnojenje z dušikom
  • Sejanje
  • Zaščita rastlin

Gnojenje tal in apnenje.

Rezultati analize tal v povezavi z ustrezno porazdelitvijo območij nudijo podatkovno podlago za gnojenje in apnenje delnih površin glede na njihove specifikacije. Tehnična uvedba je preprosta, ekonomska korist je povezana z značilnostmi lokacije: kolikor večje so razlike v oskrbi s hranili, toliko večji so možni prihranki. Programska oprema podjetja CLAAS vsakomur olajša izdelavo zemljevidov.

Popolna rešitev od načrtovanja do posipalnega zemljevida: zemljevid hranil in pH-vrednosti prikazuje, kje so tla podhranjena. S ciljanimi ukrepi in gnojenjem oz. apnenjen samo tam, kjer je to potrebno za optimalno oskrbo rastlin, je mogoče resnično prihraniti denar – to je še posebno pomembno v časih naraščajočih cen gnojil!

Variabilno gnojenje z dušikom. Za boljšo rast.

Upravitelji obratov potrebujejo popoln in zaokrožen paket izdelkov, ki jim nudi vse možnosti, a še vedno dovoljuje dovolj svobodne izbire.

Komponente – vse iz hiše CLAAS:

  • Povezani sistem senzorjev
  • Terminal ISOBUS za krmiljenje in dokumentiranje
  • Izbirno: zemljevidi potencialnega pridelka

Variabilno sejanje. Tako veliko, kot je potrebno, tako malo, kot je mogoče.

Že pri setvi je smiselno upoštevati različne pogoje na posamezni obdelovalni površini. Odvisno od vrste zemlje so smiselne različne količine sejanja, saj se med drugim razlikujejo pogoji kaljenja in potenciala za pridelek. Še danes večina kmetij tako določa različne količine semen za posamezne površine.

Prednosti in uporaba.

  • Uravnotežene kulture
  • Izkoriščanje potenciala za pridelek
  • Olajšano mlatenje

Variabilna zaščita rastlin.

Poleg prilagojenega gnojenja z dušikom glede na lastnosti posamezne delne površine je vse bolj pomembna tudi zaščitna rastlin, prilagojena posamezni obdelovani površini. Glavno področje uporabe je danes običajno uporaba regulatorjev rasti. Z njimi je, podobno kot pri dušikovem gnojilu, mogoče doseči ustrezen učinek z optičnim senzorjem rastlin. Regulacija temelji na indeksu biomase. Načeloma bi manjše kulture z nizkim indeksom biomase morale prejeti manj regulatorjev rasti kot povprečna kultura. Pri apliciranju povprečne količine bi bile tukaj preveč prikrajšane. Slednje pomeni negativne učinke na pridelek. Močnejše kulture pa morajo prejeti večje količine vložkov zaradi potencialno večjega nagibanja, da se tudi pri njih ohrani nadzor nad tveganjem.