Informacije o varstvu podatkov

Različica: 01.07.2021

V naslednjih informacijah o varstvu podatkov CLAAS KGaA mbH obvešča („CLAAS“) o obdelavi vaših osebnih podatkov na tej spletni strani.

A. Splošne informacije o varstvu podatkov

I. Ime in kontaktni podatki odgovorne osebe

Odgovorni organ je:

CLAAS KGaA mbH
Mühlenwinkel 1
33428 Harsewinkel
Nemčija
infoclaas@claas.com

II. Kontaktni podatki pooblaščenca za varstvo podatkov

Pooblaščenec za varstvo podatkov je na voljo na naslednji način:

CLAAS KGaA mbH
Pooblaščenec za varstvo podatkov
Mühlenwinkel 1
33428 Harsewinkel
Nemčija
group.dpo@claas.com

III. Obdobje hrambe podatkov

CLAAS shrani vaše osebne podatke hranimo le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena njihovega zbiranja ali obdelave. Če je to potrebno, CLAAS shrani vaše podatke hranimo za čas trajanja poslovnega odnosa. To vključuje zlasti pripravo in izvedbo pogodbe.

Poleg tega hranimo CLAAS shrani vaše osebne podatke, če in dokler je to potrebno za izpolnjevanje pogodbenih ali zakonskih obveznosti. Vaše podatke na primer obdelujemo zaradi izpolnjevanja poslovnih ali davčnih zakonskih obveznosti za zagotavljanje dokazil in hrambo podatkov. Obdobja za shranjevanje in dokumentacijo so šest let v skladu z zahtevami gospodarskega prava v skladu s § 257 HGB in do deset let na podlagi davčnih zahtev v skladu s členom 147 AO, pod pogojem, da še niso potrebna za davčne namene (npr. davčna revizija še poteka). Roki se začnejo na koncu koledarskega leta, v katerem je bil račun ustvarjen.

Če podatki niso več potrebni za izpolnjevanje pogodbenih ali zakonskih obveznosti, se redno brišejo, razen če ste dali CLAAS -u svoje soglasje za obdelavo vaših podatkov in / ali je nadaljnja obdelava potrebna zaradi zakonitih interesov družbe CLAAS, npr. B. za pridobivanje strank, za obrambo pred pravnimi zahtevki v pravnih sporih. Pri obdelavi podatkov za obrambo pred pravnimi zahtevki v pravnih sporih tudi rok hrambe temelji na zastaralnih rokih. V skladu s §§ 195 ff. Nemškega civilnega zakonika (BGB) je to do 30 let, pri čemer je redni zastaralni rok 3 leta, ki se začne ob koncu koledarskega leta, v katerem nastane zahtevek. V tem primeru je obdelava omejena, torej omejena na najmanjši možni minimum za to in blokirana za druge namene.

Zgornje ne velja, če je v posebnih informacijah o varstvu podatkov opisano kaj drugega.

IV. Kategorije prejemnikov

 • Skrbno izbrani ponudniki storitev. Dostop do podatkov imajo ponudniki storitev, ki jih najamemo, da nam pomagajo pri izvajanju poslovnega odnosa. To so podjetja iz kategorij ponudnikov gostovanja, upravljanja podatkov, programske opreme kot storitve, e-poštnih storitev, storitev IT (npr. vzdrževanje in podpora, migracija podatkov), svetovanja, zagotavljanja storitev v okviru podpore prve, druge in tretje ravni, storitev klicnega centra, upravljanja strank, storitev obdelave reklamne pošte, trženja, medijske tehnologije, telekomunikacij, upravljanja odnosov s strankami in potencialnimi strankami, ponudnikov storitev sledenja, spletnih agencij, skladnosti, storitev odstranjevanja (npr. uničevalci dokumentov), podjetja, ki za nas izvajajo analize, ponudnikov storitev finančnega upravljanja, prevoznih in logističnih storitev, tiskarskih storitev, ponudnikov tehnoloških storitev (npr. za strojno opremo in dodatke). Če se uporabljajo še druge kategorije ponudnikov storitev, za podrobnosti glejte njihova posebna obvestila o varstvu podatkov.
 • Posredovanje tretjim osebam. Poleg tega vaše podatke posredujemo tretjim osebam, če to dovoljujejo zakonske ali pogodbene določbe in/ali če ste v to privolili. Pod tem pogojem se lahko podatki posredujejo naslednjim kategorijam prejemnikov: javnim organom in institucijam (npr. državno tožilstvo, policija, davčni organi, nadzorni organ za varstvo podatkov) za obdelavo uradnih poizvedb, če je to v vašem interesu ali če smo k temu zakonsko zavezani. Pravna podlaga je člen 6(1)(1)(f) ali (c) GDPR.
 • Prenosi podatkov znotraj skupine CLAAS. Vaše podatke prenašamo drugim podjetjem v skupini CLAAS ali jim omogočamo dostop do vaših podatkov. Kadar to storimo v upravne namene, to temelji na našem zakonitem interesu za notranje upravne namene in skupinsko poročanje. Pravna podlaga je člen 6(1)(1)(f) GDPR. Če je to potrebno za pripravo pogodbe na vašo pobudo ali za izpolnitev pogodbenih obveznosti ali se to izvede z vašo privolitvijo, je pravna podlaga člen 6(1)(1)(b) GDPR oziroma člen 6(1)(1)(a) GDPR. Če smo za to zakonsko upravičeni, je pravna podlaga člen 6(1)(1)(c) GDPR. Za nadaljnje posredovanje podatkov tretjim osebam glejte posebna obvestila o varstvu podatkov.
 • Tretje osebe, s katerimi imamo poslovne odnose. Če je to potrebno za pripravo pogodbe ali za izpolnitev pogodbenih obveznosti ali se to izvede z vašo privolitvijo, je pravna podlaga člen 6(1)(1)(b) GDPR oziroma člen 6(1)(1)(a) GDPR. Če smo k temu zakonsko zavezani, je pravna podlaga člen 6(1)(1)(c) GDPR.

V. Prenos v tretje države

Če vaše osebne podatke sami ali prek ponudnikov storitev prenesemo v države zunaj Evropske unije, pri tem upoštevamo posebne določbe člena 44 in naslednjih GDPR in k upoštevanju teh predpisov zavezujemo tudi naše ponudnike storitev. Zato bomo vaše podatke v države zunaj Evropske unije prenesli le ob upoštevanju ravni varstva, ki ga zagotavlja GDPR. Ta raven varstva je zagotovljena zlasti s sklepom Evropske komisije o ustreznosti ali z ustreznimi zaščitnimi ukrepi v skladu s členom 46 GDPR.

Prenos podatkov v tretje države (države zunaj EU ali Evropskega gospodarskega prostora – EGP) se izvede, če je to na primer

 • potrebno za izpolnjevanje pogodbe, katere pogodbena stranka ste, ali vaših zahtev.
 • potrebno za zaščito naših upravičenih interesov;
 • predpisano z zakonom ali ste v to privolili;
 • izvedeno v okviru pogodbene obdelave, pri čemer sodelujejo ponudniki storitev.

Če za zadevno državo ni na voljo sklepa Komisije EU o ravni varstva podatkov, ki bi ustrezala evropskim zahtevam za varstvo podatkov, bomo vaše pravice in svoboščine ustrezno zaščitili s primernimi pogodbami. Takšen sporazum zagotavlja ustrezno raven varstva podatkov pri prejemniku podatkov, zlasti z dogovorom o tako imenovanih standardnih pogodbenih klavzulah Evropske unije s prejemnikom. V nasprotnem primeru lahko podatke prenesemo tudi na podlagi vaše izrecne privolitve. Svojo privolitev lahko kadar koli prekličete z učinkom za prihodnost, glejte poglavje A.VII. Podrobnejše informacije vam bomo na zahtevo, ki jo lahko naslovite na zgoraj navedene kontaktne podatke, posredovali brezplačno.

Če obdelava podatkov s strani prejemnikov brez ustrezne ravni varstva podatkov temelji izključno na vaši privolitvi, upoštevajte, da obstajajo naslednja tveganja: Morda ne obstajajo zadostni predpisi za ustrezno varstvo vaših osebnih podatkov, morda ni nadzornega organa za varstvo podatkov, uveljavljanje vaših pravic do varstva podatkov je lahko oteženo ali neupoštevano, morda ni nadzora nad nadaljnjo obdelavo in prenosom podatkov tretjim osebam.

Za več informacij glejte posebne informacije o varstvu podatkov, če je to primerno.

VI. Obveznost zagotavljanja osebnih podatkov

Če v posebnih informacijah o varstvu podatkov ni določeno drugače, niste niti zakonsko niti pogodbeno zavezani k predložitvi svojih osebnih podatkov.

VII. Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki

V skladu s členom 15 GDPR imate pravico do informacij o podatkih, shranjenih o vas. Če so bili obdelani netočni osebni podatki, imate v skladu s členom 16 GDPR pravico do popravka. Če so izpolnjene zakonske zahteve, lahko zahtevate izbris ali omejitev obdelave ter ugovarjate obdelavi podatkov (členi 17, 18 in 21 GDPR). V skladu s členom 20 GDPR lahko uveljavljate pravico do prenosljivosti podatkov za podatke, ki se samodejno obdelujejo na podlagi vaše privolitve ali pogodbe z vami.

Informacije o vaši pravici do ugovora v skladu s členom 21 GDPR

1. Imate pravico, da iz razlogov, ki izhajajo iz vaše posebne situacije, kadar koli ugovarjate obdelavi svojih osebnih podatkov, ki se izvaja na podlagi člena 6(1)(1)(f) uredbe GDPR (obdelava podatkov na podlagi tehtanja interesov).

Če vložite ugovor, CLAAS ne bo več obdeloval vaših osebnih podatkov, razen če lahko CLAAS dokaže obstoj nujnih upravičenih razlogov za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali pa obdelava služi uveljavljanju, izvajanju ali obrambi pravnih zahtevkov.

2. CLAAS obdeluje vaše osebne podatke za neposredno trženje. Imate pravico kadar koli ugovarjati obdelavi svojih podatkov za namene takšnega trženja.

Če ugovarjate obdelavi za namene neposrednega trženja, CLAAS ne bo več obdeloval vaših osebnih podatkov za te namene.

Ugovor lahko vložite brezoblično, po možnosti na naslov:

privacy@claas.com

Pravica do preklica privolitve v skladu s členom 7(3) GDPR

Če ste privolili v obdelavo svojih osebnih podatkov, imate pravico svojo privolitev kadar koli preklicati. Preklic vaše privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je do preklica izvajala na podlagi vaše privolitve.

Preklic lahko izvedete brezoblično. Uporabite lahko kontaktne podatke iz oddelka A.II. Če CLAAS nudi dodatne možnosti za uveljavitev preklica (npr. povezava za odjavo v vsakem e-poštnem sporočilu), boste o tem obveščeni v posebnih informacijah o varstvu podatkov.

Svoje pravice v zvezi s CLAAS lahko uveljavite z uporabo kontaktnih podatkov iz oddelka A. II.

Če menite, da obdelava podatkov krši zakonodajo o varstvu podatkov, imate pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu za varstvo podatkov po vaši izbiri (člen 77 GDPR).

Seveda se lahko kadar koli pritožite tudi pooblaščencu za varstvo podatkov skupine CLAAS (privacy@claas.com).

Če uveljavljate pravice do varstva podatkov, vaše podatke obdelamo za izpolnitev svojih zakonskih obveznosti v skladu s členom 6(1)(1)(c) uredbe GDPR v povezavi s členi 15–22, 12(3–6) uredbe GDPR ter člena 7(3) uredbe GDPR. To vključuje obdelavo vaših podatkov za nedvoumno identifikacijo osebe, na katero vpliva obdelava podatkov, in zahtevo dodatnih informacij za potrditev identitete. To storimo na podlagi svoje pravne obveznosti v skladu s členom 12(6) uredbe GDPR. To vključuje posredovanje prejemnikom podatkov v smislu člena 19 uredbe GDPR, če gre za zahteve za popravek podatkov, izbris ali omejitev obdelave (členi 16, 17(1), 18 uredbe GDPR), ter s tem povezano obveščanje prejemnikov (člen 19 uredbe GDPR) in vas kot posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki (člen 12 uredbe GDPR).

B. Posebne informacije o varstvu podatkov za zagotavljanje našega spletnega mesta za širšo javnost

I. Zagotavljanje našega spletnega mesta za širšo javnost

Če spletno mesto uporabljate samo v informativne namene, tj. se ne registrirate in tudi drugače ne posredujete informacij CLAAS (npr. prek našega kontaktnega obrazca), CLAAS zbirajo samo osebne podatke, ki jih vaš brskalnik pošlje našemu strežniku. Zbiranje podatkov je tehnično potrebno, da vam lahko prikažemo spletno mesto. Pravna podlaga je člen 6(1)(1)(b) uredbe GDPR. Shranjevanje v dnevniških datotekah po vašem obisku spletnega mesta je potrebno za zagotovitev funkcionalnosti spletnega mesta in varnosti sistemov informacijske tehnologije. Pravna podlaga za obdelavo podatkov je člen 6(1)(1)(f) uredbe GDPR. Obdelavi podatkov na podlagi upravičenega interesa lahko kadar koli nasprotujete z učinkom za prihodnost, glejte oddelek A. VII. Tudi naš upravičeni interes za obdelavo podatkov je vključen v zgoraj omenjenih namenih.

Ko obiščete spletno mesto, se zbirajo naslednje kategorije podatkov: podatki o uporabi in prometu, podatki tehnične dokumentacije in protokola, npr.

 • datum in čas dostopa
 • razlika v časovnem pasu glede na greenwiški srednji čas (GMT)
 • IP-naslov
 • ime gostitelja dostopajočega računalnika
 • spletno mesto, s katerega dostopate
 • spletna mesta, do katerih dostopate prek našega spletnega mesta (vsebina zahteve)
 • strani, obiskane na spletnem mestu
 • sporočilo, ali je poziv uspel
 • količina prenesenih podatkov
 • informacije o vrsti brskalnika, jeziku in uporabljeni različici
 • operacijski sistem

Podatki se izbrišejo, ko niso več potrebni za dosego namena, za katerega so bili zbrani. Pri zagotavljanju spletnega mesta se to zgodi, ko se posamezna seja konča. Če so podatki shranjeni v dnevniških datotekah, se to zgodi najpozneje po 30 dneh. Podatki se ne shranijo skupaj z vašimi drugimi osebnimi podatki.

Za prikaz zunanjih vsebin na svojem spletnem mestu (npr. integracija elementov IFRAME za prikaz katalogov zbirke CLAAS) posredujemo vaše zgoraj omenjene osebne podatke tretjim osebam (npr. podjetjem skupine CLAAS). Pravna podlaga je člen (6)(1)(1)(f) uredbe GDPR. Naš upravičeni interes je, da za vas ustvarimo bolj zanimivo in uporabniku prijaznejše spletno mesto. Obdelavi podatkov na podlagi upravičenega interesa lahko kadar koli nasprotujete z učinkom za prihodnost, glejte oddelek A. VII.

II. Uporaba storitev (npr. piškotki, orodja za analizo in ponovno trženje)

CLAAS na tem spletnem mestu uporablja storitve (npr. piškotke, orodja za analizo in ponovno trženje). S temi storitvami CLAAS shranjuje podatke na vaši končni napravi (npr. v vašem brskalniku) in/ali dostopa do informacij, ki so že shranjene na vaši končni napravi. To so lahko osebni ali neosebni podatki. Po potrebi sledi shranjevanju ali dostopu naknadna obdelava osebnih podatkov glede na vašo izbiro kategorije.

CLAAS uporablja naslednje storitve v naslednjih kategorijah:

Če je uporaba storitve (tj. shranjevanje informacij na vaši končni napravi in/ali dostop do informacij, shranjenih na vaši končni napravi) tehnično nujna, je pravna podlaga člen 25(2) nemškega zakona TTDSG v povezavi s členom 6(1)(1)(b), (c) in (f) GDPR. To so lahko osebni ali neosebni podatki. Če shranjevanju ali dostopu sledi obdelava vaših osebnih podatkov, jih bomo obdelali v obsegu, v katerem

 • če je to potrebno za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka ste (člen 6(1)(1)(b) GDPR).
 • če to zahteva zakon (člen 6(1)(1)(c) GDPR).
 • če je to potrebno za zaščito naših zakonitih interesov (člen 6(1)(1)(f) GDPR).

Obdelavi podatkov na podlagi zakonitega interesa lahko kadar koli ugovarjate z učinkom za prihodnost, glej poglavje A. VII. Piškotke lahko izbrišete prek nastavitev v vašem brskalniku.

Pravna podlaga za uporabo storitev (tj. shranjevanje informacij na vaši končni napravi in/ali dostop do informacij, shranjenih na vaši končni napravi) iz kategorij statistične analize, trženja, dodatnih funkcij je člen (25)(1)(1) nemškega zakona TTDSG v povezavi s členom (6)(1)(1)(a) GDPR na podlagi vašega soglasja. To so lahko osebni ali neosebni podatki. Če shranjevanju ali dostopu sledi obdelava vaših osebnih podatkov v skladu z vašo izbiro kategorije, te obdelamo na podlagi člena (6)(1)(1)(a) GDPR na podlagi vašega soglasja. Preklic soglasja ne vpliva na zakonitost shranjevanja podatkov na vaši končni napravi in/ali dostopa do informacij na vaši končni napravi na podlagi vaše privolitve ter naknadne obdelave osebnih podatkov glede na vašo izbiro kategorije. Vaše soglasje je prostovoljno.

Vaša privolitev velja šest mesecev. Po tem obdobju vas ponovno prosimo za privolitev. Ponovno vas prosimo za privolitev tudi prek prikaza pasice o piškotkih, če so na spletnem mestu nove storitve ali se storitve spremenijo tako, da potrebujemo ponovno privolitev za nadaljnjo uporabo storitev (npr. ob spremembi namena).

Vaše individualne nastavitve brskalnika lahko pomenijo, da vaših nastavitev (npr. vaše privolitve) ni mogoče dolgoročno shraniti in vas prosimo za privolitev vsakič, ko obiščete naše spletno mesto.

III. Statistična analiza na več mestih - deljena odgovornost

Za namene statistične analize med spletnimi mesti vaše podatke o vašem vedenju uporabnikov, ki jih zbiramo s pomočjo storitve Google Analytics na tem spletnem mestu (upravljavec: CLAAS KGaA mbH), in to spletno mesto https://configurator.claas.com (upravljavec: CLAAS Global Sales GmbH), to spletno mesto https://accounts.claas.com/ (upravljavec: CLAAS KGaA mbH) in to spletno mesto https://connect.claas.com (upravljavec: CLAAS Global Sales GmbH) združuje in uporablja CLAAS KGaA Ocenjeni sta bili mbH in CLAAS Global Sales GmbH.

CLAAS KGaA mbH1 in CLAAS Global Sales GmbH2 sta skupaj odgovorna.

Lahko se obrnete na pooblaščenca za varstvo podatkov CLAAS KGaA mbH in CLAAS Global Sales GmbH na naslovu : CLAAS KGaA mbH, z. Pozor uradnika za varstvo podatkov, Mühlenwinkel 1, 33428 Harsewinkel, Nemčija, group.dpo@claas.com.

Pogodbenici sta se dogovorili, da bo upravljavec ustrezne spletne strani posredoval podatke v skladu s 13., 14. členom GDPR. Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko uveljavljate neposredno pri ustreznem operaterju.


 

C. Posebne informacije o varstvu podatkov za obdelavo (splošnih) poizvedb in pritožb ter s tem povezano komunikacijo (npr. zahteva po informacijah, naročilo ali podpora, zahteva za povratni klic).

Na CLAAS se lahko obrnete prek kontaktnih podatkov na tem spletnem mestu ali z uporabo kontaktnega obrazca na spletnem mestu. Vaše osebne podatke obdelamo za namene obdelave vaše zahteve, pošiljanja odgovora ali spremljanja pritožbe.

To temelji na našem upravičenem interesu v skladu s členom 6(1)(f) uredbe GDPR pri obdelavi zahtev, ki ste nam jih poslali, pri obravnavi in ​​sledenju pritožb ter pri komunikaciji s strankami in zainteresiranimi stranmi. Imate pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi podatkov, glejte razdelek A. VII. Če obdelava podatkov služi začetku pogodbenega razmerja, obdelava temelji na členu 6(1)(1)(b) uredbe GDPR.

Podatki, ki jih potrebujemo za odgovor na vaše sporočilo, so označeni kot obvezni z zvezdico (*). Poleg tega nam lahko prostovoljno pošljete dodatne podatke. To vključuje osebne identifikacijske podatke (npr. naslov, ime in priimek), kontaktne podatke (npr. telefonska številka, e-poštni naslov), operativne podatke (npr. podjetje, naslov) in podatke o vsebini sporočila (če nam posredujete dodatne podatke o svoji zahtevi).

Obdelujemo tudi podatke o uporabi in prometu (npr. IP-naslov, datum in čas vaše zahteve). Pravna podlaga za obdelavo podatkov je člen 6(1)(1)(f) uredbe GDPR na podlagi našega upravičenega interesa za zagotavljanje funkcionalnosti te spletne strani in varnosti sistemov informacijske tehnologije.

Poleg obdelave zahtev in pritožb podatke uporabljamo za oglaševanje in trženje, glejte oddelek D. teh informacij o varstvu podatkov.

Po potrebi bomo vaše podatke posredovali tudi tretjim osebam, na primer prodajnemu partnerju CLAAS, ki je odgovoren za vas ali ki ste ga izbrali vi, partnerjem CLAAS (npr. Uvoznikom) ali povezanim podjetjem skupine CLAAS, če je to potrebno za obravnavo in izvajanje vaših pomislekov.

CLAAS shrani vaše podatke hranimo, da vam lahko kar najbolje svetujemo. Vaši osebni podatki bodo shranjeni, da lahko odgovorimo na vašo zahtevo, in nato izbrisani, razen če smo po zakonu, pogodbi ali na podlagi vaše privolitve upravičeni ali obvezani podatke hraniti dlje. Za več podrobnosti glejte poglavje A. III. teh informacij o varstvu podatkov. Na podlagi vaše privolitve in/ali druge pravno priznane dopustne okoliščine, zlasti našega zakonitega interesa v skladu s členom 6(1)(1)(f) GDPR, se lahko vaši podatki še naprej hranijo, npr. za namene pridobivanja novih ali bivših strank in v zvezi z obrambo pred pravnimi zahtevki. Pri obdelavi vaših podatkov za obrambo pred pravnimi zahtevki v pravnih sporih obdobje hrambe temelji tudi na zakonsko določenih zastaralnih rokih (npr. po civilnem pravu in pravu o odgovornosti za izdelke). Naša tehnična infrastruktura je pri hranjenju vaših podatkov usklajena z načeli nujnosti in namenskega izvajanja. V skladu s tem družbe v skupini ali partnerske družbe dobijo dostop do podatkov, ki jih potrebujejo za izpolnjevanje svojih nalog. Za več podrobnosti glejte poglavje A. IV.

D. Povezave do spletnih mest tretjih oseb

To spletno mesto vsebuje povezave do spletnih mest tretjih oseb (npr. podjetja skupine CLAAS). Ko kliknete ustrezno povezavo, se odpre spletno mesto tretje osebe v novem oknu. Te informacije o varstvu podatkov ne veljajo za obdelavo podatkov na spletnem mestu tretje osebe.