Informacije o varstvu podatkov

Stanje z dne: 23. 7. 2021

Družba CLAAS Regional Center Central Europe GmbH (»CLAAS Vertriebsgesellschaft«) vas v naslednjem obvestilu o varstvu podatkov obvešča o obdelavi vaših osebnih podatkov, če nam posredujete svoje podatke, da lahko stopimo v stik z vami.

A. Splošne informacije o varstvu podatkov

I. Ime in kontaktni podatki upravljavca ter kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov


Upravljavec podatkov je:

CLAAS Regional Center Central Europe GmbH
Industriestraße 18,

2104 Spillern, Avstrija
info-at@claas.com

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov skupine je dosegljiva na:
CLAAS KGaA mbH
Mühlenwinkel 1
33428 Harsewinkel, Nemčija
group.dpo@claas.com

II. Obdobje hrambe podatkov

Vaše osebne podatke hranimo le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena njihovega zbiranja ali obdelave. Če je to potrebno, vaše podatke hranimo za čas trajanja poslovnega odnosa. To vključuje zlasti pripravo in izvedbo pogodbe.

Poleg tega hranimo vaše osebne podatke, če in dokler je to potrebno za izpolnjevanje pogodbenih ali zakonskih obveznosti. Vaše podatke na primer obdelujemo zaradi izpolnjevanja poslovnih ali davčnih zakonskih obveznosti za zagotavljanje dokazil in hrambo podatkov.

Če podatki niso več potrebni za izpolnjevanje pogodbenih ali zakonskih obveznosti, se v rednih časovnih presledkih brišejo, razen če ste nam dali privolitev za obdelavo vaših podatkov in/ali je nadaljnja obdelava potrebna zaradi naših zakonitih interesov, npr. za pridobivanje strank, obrambo pred pravnimi zahtevki v pravnih sporih. Pri obdelavi podatkov za obrambo pred pravnimi zahtevki v pravnih sporih obdobje hrambe podatkov temelji tudi na zakonsko določenih zastaralnih rokih (npr. po civilnem pravu in pravu o odgovornosti za izdelke). V tem primeru je obdelava omejena, tj. omejena na najmanjši obseg, potreben za ta namen, in blokirana za druge namene. Navedeno ne velja, če je v posebnih obvestilih o varstvu podatkov opisano nasprotno.

III. Kategorije prejemnikov

 1. Skrbno izbrani ponudniki storitev. Dostop do podatkov imajo ponudniki storitev, ki jih najamemo, da nam pomagajo pri izvajanju poslovnega odnosa. To so podjetja iz kategorij ponudnikov gostovanja, upravljanja podatkov, programske opreme kot storitve, e-poštnih storitev, storitev IT (npr. vzdrževanje in podpora, migracija podatkov), svetovanja, zagotavljanja storitev v okviru podpore prve, druge in tretje ravni, storitev klicnega centra, upravljanja strank, storitev obdelave reklamne pošte, trženja, medijske tehnologije, telekomunikacij, upravljanja odnosov s strankami in potencialnimi strankami, ponudnikov storitev sledenja, spletnih agencij, skladnosti, storitev odstranjevanja (npr. uničevalci dokumentov), podjetja, ki za nas izvajajo analize, ponudnikov storitev finančnega upravljanja, prevoznih in logističnih storitev, tiskarskih storitev, ponudnikov tehnoloških storitev (npr. za strojno opremo in dodatke). Če se uporabljajo še druge kategorije ponudnikov storitev, za podrobnosti glejte njihova posebna obvestila o varstvu podatkov.
 2. Posredovanje tretjim osebam. Poleg tega vaše podatke posredujemo tretjim osebam, če to dovoljujejo zakonske ali pogodbene določbe in/ali če ste v to privolili. Pod tem pogojem se lahko podatki posredujejo naslednjim kategorijam prejemnikov: javnim organom in institucijam (npr. državno tožilstvo, policija, davčni organi, nadzorni organ za varstvo podatkov) za obdelavo uradnih poizvedb, če je to v vašem interesu ali če smo k temu zakonsko zavezani. Pravna podlaga je člen 6(1)(1)(f) ali (c) GDPR.
 3. Prenosi podatkov znotraj skupine CLAAS. Vaše podatke prenašamo drugim podjetjem v skupini CLAAS ali jim omogočamo dostop do vaših podatkov. Kadar to storimo v upravne namene, to temelji na našem zakonitem interesu za notranje upravne namene in skupinsko poročanje. Pravna podlaga je člen 6(1)(1)(f) GDPR. Če je to potrebno za pripravo pogodbe na vašo pobudo ali za izpolnitev pogodbenih obveznosti ali se to izvede z vašo privolitvijo, je pravna podlaga člen 6(1)(1)(b) GDPR oziroma člen 6(1)(1)(a) GDPR. Če smo za to zakonsko upravičeni, je pravna podlaga člen 6(1)(1)(c) GDPR. Za nadaljnje posredovanje podatkov tretjim osebam glejte posebna obvestila o varstvu podatkov.
 4. Tretje osebe, s katerimi imamo poslovne odnose. Če je to potrebno za pripravo pogodbe ali za izpolnitev pogodbenih obveznosti ali se to izvede z vašo privolitvijo, je pravna podlaga člen 6(1)(1)(b) GDPR oziroma člen 6(1)(1)(a) GDPR. Če smo k temu zakonsko zavezani, je pravna podlaga člen 6(1)(1)(c) GDPR.

IV. Prenos v tretje države

Če vaše osebne podatke sami ali prek ponudnikov storitev prenesemo v države zunaj Evropske unije, pri tem upoštevamo posebne določbe člena 44 in naslednjih GDPR in k upoštevanju teh predpisov zavezujemo tudi naše ponudnike storitev. Zato bomo vaše podatke v države zunaj Evropske unije prenesli le ob upoštevanju ravni varstva, ki ga zagotavlja GDPR. Ta raven varstva je zagotovljena zlasti s sklepom Evropske komisije o ustreznosti ali z ustreznimi zaščitnimi ukrepi v skladu s členom 46 GDPR.

Prenos podatkov v tretje države (države zunaj EU ali Evropskega gospodarskega prostora – EGP) se izvede, če je to na primer

 • potrebno za izpolnjevanje pogodbe, katere pogodbena stranka ste, ali vaših zahtev.
 • potrebno za zaščito naših zakonitih interesov.
 • zakonsko predpisano ali ste v to privolili.
 • izvedeno v okviru pogodbene obdelave, pri čemer sodelujejo ponudniki storitev.

Če za zadevno državo ni na voljo sklepa Komisije EU o ravni varstva podatkov, ki bi ustrezala evropskim zahtevam za varstvo podatkov, bomo vaše pravice in svoboščine ustrezno zaščitili s primernimi pogodbami. Takšen sporazum zagotavlja ustrezno raven varstva podatkov pri prejemniku podatkov, zlasti z dogovorom o tako imenovanih standardnih pogodbenih klavzulah Evropske unije s prejemnikom. V nasprotnem primeru lahko podatke prenesemo tudi na podlagi vaše izrecne privolitve. Svojo privolitev lahko kadar koli prekličete z učinkom za prihodnost, glejte poglavje A.VI. Podrobnejše informacije vam bomo na zahtevo, ki jo lahko naslovite na zgoraj navedene kontaktne podatke, posredovali brezplačno.

Če obdelava podatkov s strani prejemnikov brez ustrezne ravni varstva podatkov temelji izključno na vaši privolitvi, upoštevajte, da obstajajo naslednja tveganja: Morda ne obstajajo zadostni predpisi za ustrezno varstvo vaših osebnih podatkov, morda ni nadzornega organa za varstvo podatkov, uveljavljanje vaših pravic do varstva podatkov je lahko oteženo ali neupoštevano, morda ni nadzora nad nadaljnjo obdelavo in prenosom podatkov tretjim osebam.

Za več informacij glejte posebne informacije o varstvu podatkov, če je to primerno.

V. Obveznost zagotavljanja osebnih podatkov

Če v posebnih obvestilih o varstvu podatkov ni določeno drugače, niste niti pravno niti pogodbeno zavezani zagotoviti svojih podatkov.

VI. Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki

V skladu s členom 15 GDPR imate pravico do informacij o podatkih, shranjenih o vas. Če so bili obdelani netočni osebni podatki, imate v skladu s členom 16 GDPR pravico do popravka. Če so izpolnjene zakonske zahteve, lahko zahtevate izbris ali omejitev obdelave ter ugovarjate obdelavi podatkov (členi 17, 18 in 21 GDPR). V skladu s členom 20 GDPR lahko uveljavljate pravico do prenosljivosti podatkov za podatke, ki se samodejno obdelujejo na podlagi vaše privolitve ali pogodbe z vami.

Informacije o vaši pravici do ugovora v skladu s členom 21 GDPR

 1. Iz razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, imate pravico kadar koli ugovarjati obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami, ki se izvaja na podlagi člena 6(1)(1)(f) GDPR (obdelava podatkov na podlagi uravnoteženosti interesov). To velja tudi za oblikovanje profilov na podlagi te določbe v smislu člena 4(4) GDPR, ki ga družba CLAAS Vertriebsgesellschaft uporablja za bonitetno oceno ali za namene oglaševanja. Če ugovarjate obdelavi, družba CLAAS Vertriebsgesellschaft ne bo več obdelovala vaših osebnih podatkov, razen če lahko družba CLAAS Vertriebsgesellschaft dokaže nujne zakonite razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali če obdelava služi uveljavljanju, izvajanju ali obrambi pred pravnimi zahtevki.
 2. Družba CLAAS Vertriebsgesellschaft vaše osebne podatke obdeluje za namene neposrednega oglaševanja. Imate pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi podatkov v zvezi z vami za namene takega oglaševanja; to velja tudi za oblikovanje profilov, če je povezano s takim neposrednim oglaševanjem. Če ugovarjate obdelavi za namene neposrednega oglaševanja, družba CLAAS Vertriebsgesellschaft ne bo več obdelovala vaših osebnih podatkov za te namene.

Ugovor je mogoče vložiti neformalno in ga je najbolje nasloviti na: info-at@claas.com.

Pravica do preklica privolitve v skladu s členom 7(3) GDPR

Če ste privolili v obdelavo svojih osebnih podatkov, imate pravico svojo privolitev kadar koli preklicati. Preklic vaše privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je do preklica izvajala na podlagi vaše privolitve.

Preklic se lahko izvede neformalno. Preklic lahko pošljete na naslov, naveden v poglavju A. I. Če družba CLAAS Vertriebsgesellschaft zagotovi dodatne možnosti za uveljavljanje pravice do preklica (npr. povezavo za odjavo v vsakem elektronskem glasilu), boste o tem obveščeni v posebnih obvestilih o varstvu podatkov.

Svoje pravice v razmerju do družbe CLAAS Vertriebsgesellschaft lahko uveljavljate prek kontaktnih podatkov, navedenih v poglavju A. I.

Če menite, da obdelava podatkov krši zakonodajo o varstvu podatkov, imate pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu za varstvo podatkov po vaši izbiri (člen 77 GDPR).

Seveda se lahko kadar koli pritožite tudi pooblaščencu za varstvo podatkov skupine CLAAS Vertriebsgesellschaft (group.dpo@claas.com).

Če v skladu z zakonom o varstvu podatkov uveljavljate pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, vaše podatke obdelujemo za izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti v skladu s členom 6(1)(1)(c) GDPR v povezavi s členi 15–22, 12(3–6) GDPR ter členom 7(3) GDPR. To vključuje obdelavo vaših podatkov za namene jasne identifikacije posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, in zahtevanje dodatnih informacij za potrditev identitete. Podatke posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, v smislu člena 19 GDPR posredujemo prejemnikom podatkov, če gre za zahteve za popravek podatkov, izbris ali omejitev obdelave (členi 16, 17(1), 18 GDPR) in če je to potrebno za učinkovito izvajanje vaših pravic (člen 6(1)(c), (f) GDPR) ter za obveščanje vas kot posameznika, na katerega se podatki nanašajo (člen 12 GDPR). To počnemo na podlagi naše pravne obveznosti v skladu s členom 12(6) GDPR.

B. Posebne informacije o varstvu podatkov

I. Kontaktni obrazec

Za stik z družbo CLAAS Vertriebsgesellschaft lahko uporabite obrazec na spletni strani (npr. prošnja za povratni klic, prošnja za ponudbo). Družba CLAAS Vertriebsgesellschaft obdeluje osebne podatke, ki jih posredujete prek kontaktnega obrazca, da lahko obdela vašo zahtevo, vam pošlje odgovor ali obravnava pritožbo. Pravna podlaga je člen 6(1)(1)(f) GDPR. Družba CLAAS Vertriebsgesellschaft ima zakonit poslovni interes za obdelavo zahtevkov, ki nam jih posredujete, za obravnavo in spremljanje pritožb ter za komuniciranje s strankami in zainteresiranimi strankami. Vaš e-poštni naslov obdelujemo, da vam lahko pošljemo potrditev vaše zahteve. Poleg tega s tem podatkom ali s tako imenovanim identifikatorjem CLAAS ID preverjamo, ali stika prek kontaktnega obrazca niso opravile tretje osebe brez vašega dovoljenja. Če vaš e-poštni naslov uporabljamo v ta namen, se uporablja tako imenovani postopek dvojne privolitve (ang. Double Opt-In), v okviru katerega s klikom na povezavo v potrditvenem e-poštnem sporočilu izrazite, da ste stik vzpostavili vi ali oseba, ki ste jo pooblastili. Če je namen stika vzpostavitev pogodbenega razmerja, obdelava podatkov temelji na členu 6(1)(1)(b) GDPR.

Podatki, potrebni za odgovor na vašo zahtevo, so označeni z zvezdico (*) kot obvezni podatki. Poleg tega nam lahko prostovoljno posredujete dodatne podatke. To so poslovni podatki (npr. podjetje, naslov), osebni identifikacijski podatki (npr. naziv, ime, priimek), kontaktni podatki (npr. e-poštni naslov, telefonska številka), podatki o interesih in vedenju uporabnikov ter analize (npr. zanimanje za izdelke, prednostni in izbrani komunikacijski kanali, zanimanje za nakup), podatki o vsebini sporočila (če nam pustite dodatne informacije o svoji zahtevi).

Obdelujemo tudi podatke o uporabi in prometu (naslov IP, datum in čas vaše zahteve, dnevniški podatki v okviru postopka dvojne privolitve). Pravna podlaga za obdelavo podatkov je člen 6(1)(1)(f) GDPR, ki temelji na našem zakonitem interesu za zagotavljanje funkcionalnosti tega spletnega mesta in varnosti sistemov informacijske tehnologije.

Podatke, ki nam jih prostovoljno posredujete, uporabljamo za namene neposrednega oglaševanja, glejte poglavje B. II. teh informacij o varstvu podatkov.

Po potrebi bomo vaše podatke posredovali tudi tretjim osebam, na primer pooblaščenemu trgovcu CLAAS, ki je odgovoren za vas ali ki ste ga izbrali, ali družbam iz skupine CLAAS Group, če je to potrebno za obravnavo in izvajanje vaše zahteve. Če niste izbrali pooblaščenega trgovca CLAAS, bomo na podlagi vaših podatkov o naslovu poiskali pooblaščenega trgovca CLAAS, pristojnega za vašo regijo. Kateri pooblaščeni trgovec CLAAS je pristojen za vašo regijo, lahko kadar koli brezplačno ugotovite na https://www.claas.at/kauf-finanzierung/haendler/vertriebspartnersuche ali nam brezplačno pošljete povpraševanje na naslov, naveden v poglavju A. I. Pravna podlaga za obdelavo vaših podatkov je člen 6(1)(1)(f) GDPR. Naš zakoniti interes je, da spremljamo in se odzivamo na vaše zahteve ter strankam zagotavljamo dobre storitve.

Vaše podatke hranimo, da vam lahko kar najbolje svetujemo. Vaši osebni podatki bodo shranjeni, da lahko odgovorimo na vašo zahtevo, in nato izbrisani, razen če smo po zakonu, pogodbi ali na podlagi vaše privolitve upravičeni ali obvezani podatke hraniti dlje. Za več podrobnosti glejte poglavje A. II. teh informacij o varstvu podatkov. Na podlagi vaše privolitve in/ali druge pravno priznane dopustne okoliščine, zlasti našega zakonitega interesa v skladu s členom 6(1)(1)(f) GDPR, se lahko vaši podatki še naprej hranijo, npr. za namene pridobivanja novih ali bivših strank in v zvezi z obrambo pred pravnimi zahtevki. Pri obdelavi vaših podatkov za obrambo pred pravnimi zahtevki v pravnih sporih obdobje hrambe temelji tudi na zakonsko določenih zastaralnih rokih (npr. po civilnem pravu in pravu o odgovornosti za izdelke). Naša tehnična infrastruktura je pri hranjenju vaših podatkov usklajena z načeli nujnosti in namenskega izvajanja. V skladu s tem družbe v skupini ali partnerske družbe dobijo dostop do podatkov, ki jih potrebujejo za izpolnjevanje svojih nalog. Za več podrobnosti glejte poglavje A. III.

Uporaba storitev (npr. piškotkov)

Za kontaktni obrazec uporabljamo storitve (npr. piškotke) iz kategorije »tehnično potrebni«. Uporabljamo jih, ker so tehnično potrebni za zagotavljanje spletnega mesta ali storitve, ki ste jo zahtevali. Te storitve so vedno aktivne. Pravna podlaga za uporabo tehnično potrebnih storitev je Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah v povezavi z lokalnim zakonom, ki izvaja to direktivo. Če obdelujemo osebne podatke, ki se nanašajo na vas, jih obdelujemo,

 • če je to potrebno za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka ste (člen 6(1)(1)(b) GDPR).
 • če to zahteva zakon (člen 6(1)(1)(c) GDPR).
 • če je to potrebno za zaščito naših zakonitih interesov (člen 6(1)(1)(f) GDPR).

Obdelavi podatkov na podlagi zakonitega interesa lahko kadar koli ugovarjate z učinkom za prihodnost, glej poglavje A. VII. Piškotke lahko izbrišete prek nastavitev v vašem brskalniku.

II. Trženje

1. Dejavnosti na področju oglaševanja in trženja, vključno s promocijskim komuniciranjem, raziskavami trga in javnega mnenja, raziskavami zadovoljstva strank

Družbe CLAAS Vertriebsgesellschaft, CLAAS KGaA mbH, CLAAS Global Sales GmbH, CLAAS Service and Parts GmbH (v nadaljevanju tega poglavja skupaj »stranke«, glejte tudi točko B. II. 2 tega poglavja) vaše podatke uporabljajo za namene oglaševanja in trženja, vključno z oglaševalskim komuniciranjem (npr. oglaševalski stik prek izbranih kanalov, raziskave trga in mnenja, raziskave zadovoljstva strank).

Oglaševalsko komuniciranje vključuje blagovne znamke CLAAS in izdelke tretjih ponudnikov, ki jih tržijo družbe skupine CLAAS, če gre za izdelke, ki dopolnjujejo izdelke blagovne znamke CLAAS ali jih podpirajo pri njihovem delovanju (npr. oprema za obdelavo tal, gnojenje, tehnologija gnojenja, tehnologija setve, zaščito rastlin, programska oprema za upravljanje kmetij). Stik s strankami poteka prek kanalov, navedenih v izjavi o privolitvi (npr. pošta, elektronska pošta, vključno z glasilom, telefon, storitve sporočil, potisna sporočila, npr. na spletnih mestih, aplikacije). Če privolite v pošiljanje oglasnih potisnih sporočil za spletna mesta ali aplikacije, vam bomo pošiljali potisna sporočila iz naslednjih virov: claas.com, connect.claas.com, CLAAS connect App.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov je vaša privolitev, člen 6(1)(1)(a) GDPR. Svojo privolitev lahko kadar koli prekličete z učinkom za prihodnost, glejte poglavje A. VI.

V ta namen zadevni strani skupaj obdelujeta naslednje podatke:

 • osebne identifikacijske podatke (npr. priimek, ime, naslov, CLAAS ID, naziv in položaj v podjetju, datum rojstva),
 • kontaktne podatke (telefonska številka, e-poštni naslov),
 • podatke o podjetju (ime podjetja, naslov, glavna dejavnost in velikost podjetja, podatki o voznem parku), številko stranke, zgodovino podjetja (npr. datum nakupa ali prve uporabe vašega stroja), podatke o prodaji, informacije o izvedenih dejavnostih (npr. obiski strank, predstavitve izdelkov),
 • informacije in analize o interesih in vedenju uporabnikov (npr. zanimanje za izdelke, zanimanje strank, prednostni ali izbrani komunikacijski kanali, zanimanje za naložbe ali nakup, informacije o kupljenih ali najetih izdelkih in uporabljenih storitvah (npr. testne vožnje, predstavitve strojev, dogodki, platforme, kot je CLAAS connect, aplikacije, financiranje), zgodovino strank, podatke o prometu, informacije o odprtjih, klikih in odklonitvah glasil, aplikacij, spletnih mest in kanalov družbenih medijev, informacije, ki se zakonito pridobijo o posameznikih, na primer s pomočjo analiz potreb in potenciala strank, kot so možni časi, ko potrebujete nov stroj, nadomestni del ali storitev, zgodovino kampanj in odziv na dejavnosti neposrednega trženja, povratne informacije iz raziskav zadovoljstva strank),
 • podatke o stroju (glavni podatki o stroju, podatki o zmogljivosti stroja in podatki o delovanju stroja, tj. številka stroja in povezane lastnosti, kot so proizvajalec, kategorija izdelka, skupina izdelka, klasifikacija izdelka, model, tip stroja, oprema, konfiguracija, obdelani hektarji, število proizvedenih bal, opravljene vožnje in delovne ure).

To so podatki, ki jih stranke zbirajo na podlagi vaše privolitve v trženje ali za namene neposrednega oglaševanja, oziroma podatki, ki jih v okviru poslovnega odnosa posredujete eni od strank ali ki izhajajo iz uporabe izdelkov, storitev ali ugodnosti zgoraj omenjenih strank. Stranke te podatke združijo, da ustvarijo vaš uporabniški profil, in ga povežejo z vašim profilom v naši zbirki podatkov. Podatke in informacije, zbrane na ta način, stranke uporabljajo za ugotavljanje, katere informacije in ponudbe so za vas najverjetneje zanimive, in tako vzpostavijo oglaševalski stik. S tem želimo naš oglaševalski pristop prilagoditi vašim interesom in za vas optimizirati našo ponudbo.

V posameznih primerih in le po skrbnem premisleku vas stranke kontaktirajo za namene oglaševanja blagovne znamke CLAAS (npr. ponudba dodatnih storitev, oglaševanje izdelkov in storitev, vabilo na dogodke, kot so predstavitve izdelkov, raziskave trga in javnega mnenja, ankete zadovoljstva strank) ter v povezavi z izdelki tretjih dobaviteljev, ki jih tržijo družbe skupine CLAAS ali pooblaščeni trgovci CLAAS (npr. naprave za obdelavo tal, gnojenje, tehnologija gnojenja, tehnologija setve, zaščito rastlin, programska oprema za upravljanje kmetij), tudi brez tržne privolitve. Pravna podlaga je člen 6(1)(1)(f) GDPR. Predpogoj za neposredno trženje na podlagi zakonitih interesov je, da so za to izpolnjene veljavne pravne zahteve in da niste ugovarjali obdelavi svojih podatkov za namene oglaševanja ob poznavanju svoje pravice do ugovora v skladu s členom 21 GDPR (glejte tudi poglavje A. VI. teh informacij o varstvu podatkov).

Pravna podlaga za hranjenje tehnične in strokovne dokumentacije ter dnevniških podatkov za namene dokumentiranja vaše privolitve je člen 6(1)(1)(c), (f) GDPR. Oglaševalsko komunikacijo običajno izvajajo ponudniki storitev (npr. agencije za trženje ali obdelavo oglaševalskih materialov, ponudniki storitev IT, CRM, ponudniki storitev pošiljanja sporočil), ki delujejo kot obdelovalci. To vključuje tudi ponudnike storitev s sedežem v tretji državi, med drugim v ZDA, Združenem kraljestvu, glejte poglavje A. IV (Prenos v tretje države).

2. Skupna odgovornost

Družbe CLAAS Vertriebsgesellschaft, CLAAS KGaA mbH, CLAAS Global Sales GmbH, CLAAS Service and Parts GmbH v povezavi s pridobivanjem privolitev v trženje skupaj obdelujejo podatke posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, in sicer strank, zainteresiranih oseb in potencialnih strank. Poleg tega stranke skupaj zbirajo in uporabljajo podatke za namene neposrednega oglaševanja v tem kontekstu, zlasti če stranke v ta namen uporabljajo skupno tehnično infrastrukturo.

a. Ime in kontaktni podatki skupnega upravljavca ter kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov

Skupno odgovorne pravne osebe so:

CLAAS Regional Center Central Europe GmbH

Industriestraße 18,

2104 Spillern, Avstrija

info-at@claas.com

CLAAS Global Sales GmbH

Mühlenwinkel 1

33428 Harsewinkel, Nemčija

infoclaas@claas.com

CLAAS KGaA mbH

Mühlenwinkel 1

33428 Harsewinkel, Nemčija

infoclaas@claas.com

CLAAS Service and Parts GmbH

Mühlenwinkel 1

33428 Harsewinkel, Nemčija

infoclaas@claas.com

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov: Pooblaščena oseba za varstvo podatkov družb CLAAS KGaA mbH, CLAAS Global Sales GmbH in CLAAS Service and Parts GmbH ter pooblaščena oseba za varstvo podatkov skupine sta dosegljivi na

CLAAS KGaA mbH Za: Pooblaščeno osebo za varstvo podatkov skupine Mühlenwinkel 1 33428 Harsewinkel, Nemčija privacy@claas.com

b. Za katere dele postopkov obstaja skupna odgovornost?

Družbe skupine CLAAS, navedene v točki 1 (v tem poglavju skupaj imenovane »stranke«), tesno sodelujejo pri prodaji in trženju izdelkov in storitev skupine CLAAS. Zato so v okviru spodaj opisanih delov postopkov skupaj odgovorne za varstvo vaših osebnih podatkov (člen 26 GDPR):

Skupna odgovornost velja za naslednje dele postopkov:

(1) zbiranje in uporaba podatkov za namene neposrednega oglaševanja,

(2) pridobivanje privolitev v trženje,

(3) dokumentacijo izjave o privolitvi.

c. Kaj so se dogovorile stranke?

Stranke so se v okviru skupne odgovornosti na podlagi zakonodaje o varstvu podatkov dogovorile, katera od njih izpolnjuje katere obveznosti v skladu z GDPR. To zadeva zlasti uveljavljanje vaših pravic in izpolnjevanje obveznosti obveščanja v skladu s členi 13, 14 in 26 GDPR.

Koraki obdelave

Izvaja

Obveznosti v skladu s členi 13, 14 in 26 GDPR izpolnjuje

Izvajanje pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki

Zbiranje in uporaba podatkov za namene neposrednega oglaševanja,

Stranka, ki zbira vaše podatke

Stranka, ki zbira vaše podatke

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, imajo možnost, da v zvezi z uveljavljanjem pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, stopijo v stik s katero koli od skupno odgovornih oseb. Ne glede na zgoraj navedeno so se stranke dogovorile, da družba CLAAS Regional Center Central Europe GmbH, Industriestraße 18,

2104 Spillern, Avstrija

deluje kot enotna kontaktna točka v skladu s členom 26(1)(3) GDPR. Če mora družba CLAAS KGaA mbH kot upravljavec osnovne sistemske arhitekture sodelovati pri izpolnjevanju pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki – zlasti pri uveljavljanju zahtevkov za izbris in pravice do prenosljivosti podatkov, bo ustrezne pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, izvajala v sodelovanju z drugimi soodgovornimi strankami na podlagi njihovih informacij.