PRECISION FARMING

Uspešno kmetovanje je vedno del uspešnega podjetja.

Velja, da se iz vseh področij izvleče maksimum, prehodi se optimirajo in izboljša poraba sredstev. Pod imeno AGROCOM ponuja CLAAS inteligentno programsko opremo, ki vas podpira pri vašem delu.

PRECISION FARMING

Uspešno kmetovanje je vedno del uspešnega podjetja.

Velja, da se iz vseh področij izvleče maksimum, prehodi se optimirajo in izboljša poraba sredstev. Pod imeno AGROCOM ponuja CLAAS inteligentno programsko opremo, ki vas podpira pri vašem delu.

PRECIZNO KMETIJSTVO.

CROP SENSOR.

S CROP SENSOR-jem vam je na voljo orodje za optimiranje vnosa gnojila, regulatorjev rasti ali fitofarmacevtskih sredstev za različne sorte rastlin. Optimalna oskrba z dušikom vpliva na kvaliteto in količino pridelka. Po potrebi je porabljena le potrebna količina sredstev.

AUTO MODE.

V AUTO načinu kalibracijo popolnoma prevzame CROP SENSOR. Za vse vrste rastlin samodejno preračuna srednjo vrednost količine tako kot razpon nadzora. Voznik mora samo določiti povprečno vrednost apliciranja in izbrati območje regulacije.

AGROCOM MAP.

Kakšno količino pridelka pridelam na določenem območju in kje so najrodovitnejši deli? Odgovor na ta vprašanja vam da AGROCOM MAP, ki izdela karte pridelka.

Kartiranje pridelka.

S pomočjo podatkov ste s svojim LEXION-om ali JAGUAR-jem v poziciji za izdelavo karte pridelka. Senzorji v stroju merijo količino in vlago pridelka. Istočasno dopolnjuje CEBIS s pomočjo GPS-satelitov geografske koordinate.

 
Download Center